Βοηθήματα επεξεργασίας

    • Η επωνυμία μας
    • Εφαρμογή
    • Οδηγός πολλαπλής αναφοράς
    • Ελαστικός παράγοντας TE23522 βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες σε γεμισμένους αφρούς και αφρούς υψηλής ανθεκτικότητας DP 1022 Προβολή μοντέλων
    • Σκληρυντικό αφρού H20030 ενίσχυση της σκληρότητας του αφρού , αυξάνει την αντοχή σε εφελκυσμό, επιμήκυνση και σχίσιμο FH 300 Προβολή μοντέλων